Viilutaja kui pohivara

Kõik on olulised. Ühiskonnas oleme grupp, osa üldtunnustatud tervikust. Meid iseloomustavad mõned sarnasused, ühised ideed uut tüüpi elu kohta, meid seostatakse ka traditsioonide ja ajalooga. Kõigi rühm on suurepärane rühm, mis on ebausaldusväärsete, täiesti individuaalsete üksuste süsteem. Kõigil isikutel on suurem või väiksem mõju kogukonna üldisele toimimisele, iga osa väiksemas või kõrgemas järjekorras võiks kasutada kogu rühma ajaloo muutmist.

Inimesed on üksikute üksuste kogum, mis moodustavad küll põhilised ühisosad, mida võib üldiselt määratleda kui üldiselt aktsepteeritud seaduste ja loomise normide kogumit. Mida ja kuidas ette valmistada, kui rühmas on üksusi, mis jagunevad läbimõõduga keskpunkti? Mis neid iseloomustab? Kas antud juhul on erinevus selles, et koolis nähakse seda positiivsena?

Isikud, kes ei suuda täita üldtunnustatud lepinguid ja käivad korralikult ühiskonnas, määratletakse isiksushäiretega alluvatena. Teadlaste tuvastatud isiksusehäirete liike on mitut tüüpi, ehkki neil võib olla mitu ühist tunnust. Viimasest tuleneb, et seda häiret kasutavad naised:

sügavalt juurdunud ja väljakujunenud käitumisharjumused, mida ei saa praktiliselt mingil põhjusel parandada inimese kvaliteedi osasvähene reageerimise paindlikkus erinevatele avalikele olukordadele ja neile endile,äärmuslik või märkimisväärne ebaproportsionaalsus kokkupuutel antud kultuuri üldiselt aktsepteeritud normidega,subjektiivselt seotud kannatuste või raskustega elu eesmärkide saavutamisel.

Nagu näete, tähendab mis tahes pööre inimhinges sedavõrd, et inimesest saab olend, kes uurib ja töötab iseseisvalt oma vaateid ning seda küpsemisseisundis. Seetõttu on inimese häirete tekkimine varases lapsepõlves peaaegu võimatu. & Nbsp; Kõik tüüpi erinevused rühmas ei tähenda tekkivaid või kiiresti tekkivaid isiksusehäireid. Hoolimata ravimata võivad nad jätkata mitte ainult kohanemisvõime puudumist ühiskonnas, vaid ka vastavaid tagajärgi, sest isiksusehäirele reageerivatel inimestel ei ole harvad juhud, kui nad panevad teadmatult toime kuritegusid või võtavad endalt elu.