Tooohutus redelitel

Iga omanik, kes juhib kampaaniat, kus ta on plahvatusohus, on kohustatud looma dokumendi, et kaitsta töökohti plahvatuse eest. Selline nõue tuleneb eeskätt määrusest, mis on majandus-, töö- ja sotsiaalministri 8. juuli 2010. aasta määrus töötajate tervise ja ohutuse miinimumnõuete kohta töökohal, kus võib tekkida plahvatusohtlik keskkond (Dz.U. Nr 138, punkt 931.

Samal ajal tuleb märkida, et see Poola seadusega pandud kohustus kehtestati nn uue heakskiitmise direktiivi kaudu, nimelt ATEX137.Dokumendid töökohtade kaitsmiseks plahvatuse eest tuleb teha enne tegevuse alustamist. Kui töökoht või töökoha ehitamiseks vajalikud toidud on selgelt muudetud (laiendatud või ümber kujundatud, tuleb selline dokument üle vaadata.Selliste väärtpaberite arendamise peamine eesmärk on eelkõige plahvatusohtlikes piirkondades tegutsevate töötajate kaitse. Käesoleva dokumendi eesmärk on julgustada tööandjaid võitlema plahvatusohtliku keskkonna sidumisega. Selle mõte takistab endiselt algust.Dokumendi tööjaama kinnitamiseks enne algust tuleb luua alati, kui tööl on võimalik plahvatusohtlik keskkond, näiteks kui sellised alused on hapniku segu koos tuleohtlike tolmude, pulbrite, vedelike, gaaside või paaridega.Plahvatuskaitse dokument peaks sisaldama reklaami nagu:- teave üldiselt, mis peaks sisaldama nii plahvatuskaitse dokumendi avaldusi kui ka tähtaegu;- üksikasjalik teave riskide ja plahvatusohu hindamise koostamise järjekorras, sellise plahvatuse ärahoidmise ja vältimise meetodid, kaitse toodete eest, \ t- täiendav teave, näiteks protokollid, sertifikaadid.Lõpuks tuleb mainida, et töökaitse dokument enne algust on see, et see on seotud riskianalüüsiga.