Too poola lektor varssavis

Tõlgi töö on äärmiselt keeruline ja raske. Kõigepealt peate mõistma, millesse ta usub ja mis on tema peamine eesmärk. Tõlkija ei esita vastupidiselt esinemistele mitte ainult tõlget. Selle peamine tegevus on suhelda üksteisega inimestega, kes räägivad erinevaid keeli. Ükskõik, kas ta edastab neid ka kirjade ja kirjalike tekstide kaudu või töötab ta tavapärases suhtluses, pole muid asju. Oluline on aga olla teadlik viimasest, et ta lihtsalt suhtleb ja seetõttu on tema tegevuse peamine eesmärk.

Millises stiilis saavad need inimesed siis omavahel suhelda?Esiteks tuleb kindlasti live-live tõlge. Teiseks koostatakse kirjalikud kokkulepped, mis kuvatakse ilma suhtlevate isikute või üksusteta.

Minnes kaugemale, tasub tutvuda seda tüüpi isiklike ja otsetõlgetega. Sünkroonsed ja järjestikused tõlked leiate siit.

Vivese Senso Duo Oil

Sünkroontõlkeks nimetatakse tõlget, mis viib tõlgitud tekstiga paralleelselt. Samal perioodil on olemas ühe teadvuse avaldus ja samal ajal on ka tõlgi avaldus. Ajaline nihe on ainult nõrk ja kehtib ainult sellel ajajärgul, mis on vajalik tõlkijale kõne sisu püüdmiseks.

Teine tõlgete rühm on järjestikune. Ja muidugi hakatakse järjestikuseid tõlkeid nimetama tõlketeks, mis liiguvad mõnevõrra "tükkhaaval". Kõneleja edastab fragmendi oma tähelepanust ja teeb siis pausi, et tõlkija saaks fragmendi tõlkida. Tõlk võib kõne ajal märkmeid teha, võib-olla peab märkustelt olulise teabe kodeerima mitmeks erinevaks tüübiks. Kõige tähtsam on see, et neid koolitusi tuleks läbi viia hoolikalt ja need peaksid eelkõige andma asjadele tähenduse, tähenduse ega jäljendama sõna täpselt.