Rauapulber

Ettevõttes, kus tekivad tolmud, vedelikud, gaasid või tuleohtlikud aurud ning puuduvad määratud tsoonid, mis võivad olla plahvatuse ohus, tuleb viivitamata koostada põhjalik dokument, mida nimetatakse plahvatusohu hindamiseks.Tuleb meeles pidada, et plahvatusohtlike alade kindlakstegemine on tööandja kohustus.

Lõike §-s 37 sätestatud reeglid on täidetud. Ümbritsevatel aladel, kus toodetakse, ladustatakse, ladustatakse või kus võib näha plahvatust põhjustavaid segusid, plahvatusohu hindamine tõlgitakse.Selles hinnangus on hädavajalik näidata plahvatuse ohus olevaid ruume. Korterites ja välisruumides tuleb määrata sobivad plahvatuspiirkonnad. Tuleks koostada graafiline dokumentatsioon, mis sisaldab klassifikatsiooni ja tegureid, mida plahvatus võib teha.

https://arthro-n.eu/ee/

Plahvatusohu hindamine tuleks kavandada vastavalt kohaldatavatele Euroopa standarditele, nende hulgas tuleks mainida järgmist: \ t• PN-EN 1127-1: 2011 "Plahvatusohtlik keskkond. Kiiruse ja plahvatuse vastase kaitse ennetamine.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Plahvatusohtlik keskkond - Ruumi klassifitseerimine - Gaasiplahvatuskeskkond.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Plahvatusohtlik keskkond.Ruumi liigitamine. Põlevaid tolmu sisaldavad atmosfäärid,• Tehniline standard ST-IIG-0401: 2010 "Gaasivõrgud. Plahvatusohtlike piirkondade analüüs ja loomine.• PN-EN 6079-10-14 "Plahvatusohtlik keskkond - elektripaigaldiste projekteerimine, valik ja kokkupanek"• PN-EN 60079-20-1 "Plahvatusohtlik keskkond - Alkoholide ja aurude klassifitseerimise materjalide omadused - katsemeetodid ja tabelid"• PN-EN 50272-3: 2007 "Ohutusnõuded ja sekundaarpatareide lisamine..